600-lecie Gorzynia

      W dniu 29 sierpnia 2015 odbył się jubileuszowy Festyn z okazji 600-lecia Gorzynia. Festyn rozpoczął się częścią oficjalną, podczas której m.in nagrodzono zasłużonych mieszkańców, a głos zabrali zaproszeni goście. Podczas tych obchodów Sołtys Gorzynia oraz Stowarzyszenie Gorzyń 600 Prof. dr hab Andrzej Rutkowski otrzymał MEDAL 600-lecia za wielki wkład w budownaie tożsamości i świetności majątkowej Gorzynia. Na ręce Pana Profesora złożone zostały także podziękowania dla naszego Zakładu za wsparcie i pomoc w uświetnieniu obchodów 600-lecia Gorzynia.