Aktualności

65 years of nutritional research in Gorzyń

 

On Saturday, November 26, 2016, on the occasion of the 65th anniversary of the Animal Nutrition Experimental Centre in Gorzyń, the president of the Centre, prof. Andrzej Rutkowski handed awards to the employees. The university president, prof. Jan Pikul emphasized the research and scientific role and importance of the Centre as an experimental testing ground, bringing significant achievements and effects for the doffer industry.

The photo report from the event is available in the gallery and the presentation is attached below.

Acknowledgments

65 lat badań żywieniowych prowadzonych w Gorzyniu

W sobotę, 26 listopada 2016 roku z okazji 65-lecia Zakładu Żywienia Zwierząt w Gorzyniu Dyrektor Zakładu, prof. Andrzej Rutkowski wręczył pracownikom nagrody, a JM Rektor, prof. Jan Pikul podkreślił badawczo-naukową rolę i znaczenie Zakładu, jako eksperymentalnego poligonu doświadczalnego, przynoszącego znaczące osiągnięcia i efekty dla przemysłu paszowego.

Podziękowania

W dniach 14-16 wrzesnia 2015 roku Dyrektor Zakładu - Pan Prof.dr hab. Andrzej Rutkowski, jako Prezydent Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA otrzymał od Komitetu Organizacyjnego XXVII Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego uroczyste podziękowania za wygłoszenie wykładu i prowadzenie Sesji Plenarnej w/w konferencji.
Niezwykle serdecznym gestem było ofiarowanie Panu Profesorowi z tej okazji ławeczki, opatrzonej wizerunkami gorzyńskich zwierząt, która znalazła juz swoje zacne miejsce w naszym Zakładzie. Bardzo dziękujemy.

600-lecie Gorzynia

      W dniu 29 sierpnia 2015 odbył się jubileuszowy Festyn z okazji 600-lecia Gorzynia. Festyn rozpoczął się częścią oficjalną, podczas której m.in nagrodzono zasłużonych mieszkańców, a głos zabrali zaproszeni goście. Podczas tych obchodów Sołtys Gorzynia oraz Stowarzyszenie Gorzyń 600 Prof. dr hab Andrzej Rutkowski otrzymał MEDAL 600-lecia za wielki wkład w budownaie tożsamości i świetności majątkowej Gorzynia. Na ręce Pana Profesora złożone zostały także podziękowania dla naszego Zakładu za wsparcie i pomoc w uświetnieniu obchodów 600-lecia Gorzynia.