Historia Zakładu

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej rozpoczęła działalność w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Gorzyniu w roku 1946. Zespół kierowany ówcześnie przez Profesora Kazimierza Gawęckiego prowadził prace badawcze na trzodzie chlewnej i w dziedzinie kiszonkarstwa. W roku 1960 uruchomiona została doświadczalna ferma bażancia do prowadzenia badań żywieniowych na bażantach łownych. W ramach powiększania istniejącej bazy doświadczalnej w roku 1979 powstał kurnik doświadczalny do badań na drobiu. Natomiast w latach 1980/81 wybudowano budynek przeznaczony do doświadczeń na owcach.

W dniu 1 kwietnia 1993 roku istniejąca w Gorzyniu Stacja Katedry Żywienia Zwierząt została przekształcona w samodzielną jednostkę: Zakład Doświadczalny Żywienia Zwierząt.