O nas

Zespół stanowią:

dr hab. Sebastian Kaczmarek, prof. UPP – Dyrektor Zakładu
   

 mgr Monika Wojtkowiak - główna księgowa

 inż. Klaudia Ciołek – zootechnik
mgr Emilia Szukała - pracownik naukowo-techniczny
 Maciej Chodyński - pracownik naukowo-techniczny

Zbigniew Rak - pracownik naukowo-techniczny
prof. dr hab. Andrzej Rutkowski - Dyrektor Zakładu w latach 2007 -2020

 

Osoby współpracujące z ZDŻZ Gorzyń:

* dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka - adiunkt

* dr hab. Sebastian Kaczmarek - adiunkt

* dr inż. Marcin Hejdysz - adiunkt

* dr inż. Anita Zaworska-Zakrzewska - asystent

*  mgr inż. Zuzanna Wiśniewska - starszy referent techniczny