Podziękowania

W dniach 14-16 wrzesnia 2015 roku Dyrektor Zakładu - Pan Prof.dr hab. Andrzej Rutkowski, jako Prezydent Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA otrzymał od Komitetu Organizacyjnego XXVII Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego uroczyste podziękowania za wygłoszenie wykładu i prowadzenie Sesji Plenarnej w/w konferencji.
Niezwykle serdecznym gestem było ofiarowanie Panu Profesorowi z tej okazji ławeczki, opatrzonej wizerunkami gorzyńskich zwierząt, która znalazła juz swoje zacne miejsce w naszym Zakładzie. Bardzo dziękujemy.