OFERTA

Zakład Doświadczalny Żywienia Zwierząt w Gorzyniu wykonuje dla zainteresowanych klientów badania żywieniowe na drobiu oraz trzodzie chlewnej. W oparciu o własne budynki i pomieszczenia dostosowane do prowadzenia badań na zwierzętach oferujemy Państwu szeroki zakres usług:

• Badania wzrostowe/produkcyjne
• Badania strawnościowe

Zapleczem zakładu jest kurnik doświadczalny o powierzchni 1200m2, służący przeprowadzaniu badań żywieniowych na drobiu grzebiącym (dorosłym i rosnącym); specjalistyczny budynek do prowadzenia badań na drobiu wodnym, warchlakarnia; chlewnia posiadająca kojce indywidualne do prowadzenia testów wzrostowych oraz pomieszczenia do badań bilansowych.

Zakład dysponuje trzema pomieszczeniami do prowadzenia testów wzrostowych na kurczętach brojlerach (480 sztuk / pomieszczenie). Dwoma pomieszczeniami do prowadzenia badań na drobiu nieśnym (klatki indywidualne oraz grupowe). Warchlakarnia wyposażona jest w 52 kojce indywidulane dla trzody chlewnej.

Zakład doświadczalny prowadzi badania z użyciem paszy powierzonej lub wyprodukowanej w mieszalni pasz zlokalizowanej na terenie zakładu. 

Cennik usług oraz zlecenia

W związku z indywidualnym charakterem większości problemów badawczych, cena każdego zlecenia ustalana jest osobno i przesyłana do Klienta w postaci oferty za pomocą poczty elektronicznej. W celu wyceny zlecenia prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi pracownikami.