Działalność dydaktyczna

          W ZDŻZ Gorzyń regularnie odbywają się praktyki studenckie, zajęcia dydaktyczne i ćwiczenia terenowe. W Zakładzie prowadzone są także badania do prac magisterskich, doktoranckich oraz habilitacyjnych.

          ZDZŻ Gorzyń to także miejsce chętnie odwiedzane przez najmłodszych. Zakład może poszczycic się chowem i hodowlą licznych gatunków ptaków i ssaków z całego świata, dzieki czemu jest unikatowym w Polsce miejscem, w którym dzieci i młodzież zdobywają wiedzę na temat życia i zwyczajów dzikich zwierząt.