Praktyki dla studentów

Zakład Doświadczalny Żywienia Zwierząt w Gorzyniu jest miejscem odbywania zawodowych praktyk studenckich uczelni rolniczych, w szczególności przyszłych zootechników, lekarzy weterynarii. Stacja badawcza dysponuje 6 miejscami noclegowymi, które są bezpłatnie udostępniane studentom na okres praktyk. Studenci w Zakładzie mogą ponadto zrealizować pracę dyplomową z zakresu żywienia drobiu, żywienia świń oraz wykonać prace badawcze na ptakach egzotycznych.

 

Utrzymywane w ZD w charakterze agroturystycznym liczne gatunki ptactwa pozwalają studentom weterynarii oraz zootechniki zapoznać się z największą w Polsce kolekcją ras drobiu grzebiącego oraz wodnego.

Zdobyta w Stacji badzwczej wiedza praktyczna pozwoli podnieść kwalifikacje zawodowe przeszłym zootechnikom oraz lekarzom weterynarii.

 

Osoby zainteresowane odbywaniem praktyk zawodowych w ZD proszone są o kontakt z Zootechnikiem Zakładu Doświadczalnego - Piotr Lubik, tel. + 48 605 408 258